Tři dny 700lětne wobstaće delnjołužiskeje wsy swjećili

srjeda, 23. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W cyłkownje 30 wobrazach pokazachu ludźo na stawizny něhdy ryzy serbskeje burskeje wsy Rubyn w Delnjej Łužicy.  Foto: Michael Helbig W cyłkownje 30 wobrazach pokazachu ludźo na stawizny něhdy ryzy serbskeje burskeje wsy Rubyn w Delnjej Łužicy. Foto: Michael Helbig

Rubyn (HA/SN). Domowinska skupina Rubyn w Delnjej Łužicy bě minjeny kónc tydźenja hłowna organizatorka wulkeho wjesneho swjedźenja. Němsko-serbska wjes we wokrjesu Sprjewja-Nysa ze swojimi něhdźe 250 wobydlerjemi je tři dny dołho 700lětne wobstaće swjećiła. Wona bu w awgusće 1317 prěni raz pisomnje naspomnjena.

Wjeršk wulkeho kónctydźenskeho jubileja běše swjedźenski ćah po Rubynje sobotu popołdnju. W nim je nimale 150 ludźi w cyłkownje 30 wobrazach před­stajiło stawizny něhdy ryzy serbskeje burskeje­ wsy kaž tež dźensniše žiwjenje w njej. Mjez druhim pokazachu burske dźěło, wšelake wjesne rjemjesła kaž tež serbske tradicije. Mjez wobdźělnikami bě něhdźe 60 žonow a holcow w swjedźenskej abo dźěłanskej drasće Delnich Serbow. Někotre žony a holcy ze susodnych wsow běchu sej ju tohorunja za jubilejny swjedźeń zwoblěkali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND