Přećiwo pawšalnemu wotwołanju

wutora, 29. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Frakcije CDU, Swobodnych wolerjow a FDP w Budyskim wokrjesnym sejmiku su za to, zwołać wurjadne posedźenje sejmika nastupajo komunikaciju prěnjeho přirjadnika krajneho rady Uda Wićaza (CDU) z mužom NDP. Wone pak maja za wopačne wo wotwołanju rěčeć, doniž wšitke pozadki Wićazoweho jednanja wuswětlene njejsu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND