Hrjebje dale a wuznamniše

srjeda, 30. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Runje při sylnych zliwkach su hrjebje při pućach přewšo wažne, zo móhła dešćikowa woda bjez zadźěwkow wotběžeć.  Foto: SN/Maćij Bulank Runje při sylnych zliwkach su hrjebje při pućach přewšo wažne, zo móhła dešćikowa woda bjez zadźěwkow wotběžeć. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (JK/SN). Mnohe hrjebje, wosebje podłu gmejnskich pućow, njejsu hižo w tym stawje, zo bychu wotpowědowali swojej bytostnej funkciji: wotwodźeć wodu po zliwkach z dróhow a polow do směra na přichodnu wjetšu rěku. Přiběrajcy jewjachu so na wuradźowanjach gmejnskich radow Budyskeho wokrjesa w minjenych měsacach žadanja woby­dlerjow a radźićelow za tym, zhromadnje postupować, zo bychu přirowy podłu dróhow zaso fungowali. W zajimje škita ludnosće kaž tež towaršnostnych a priwatnych zajimow je trjeba so tomule nadawkej na wsach zhromadnje wěnować.

W Njeswačanskej gmejnje maja hižo dobre nazhonjenja zhromadnje ze Zarěčanskim ratarskim zawodom. Njedaloko Łuha znowa wuzběhane přirowy zamóža nětko wulke mnóstwa wody přiwzać a bjez stracha za wobsydstwo wobydlerjow wodu do bliskich přirodnych rěčnišćow wotwjesć. Tež ratarske zawody maja swój wužitk z toho. Dobra póda zwostawa na polu abo znajmjeńša w přirowje. Tak njetrjebaja přidatnje dróhi a puće rjedźić a drohotnu zemju zaso wróćo na pola wozyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND