Hrjebje dale a wuznamniše

srjeda, 30. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Runje při sylnych zliwkach su hrjebje při pućach přewšo wažne, zo móhła dešćikowa woda bjez zadźěwkow wotběžeć.  Foto: SN/Maćij Bulank Runje při sylnych zliwkach su hrjebje při pućach přewšo wažne, zo móhła dešćikowa woda bjez zadźěwkow wotběžeć. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (JK/SN). Mnohe hrjebje, wosebje podłu gmejnskich pućow, njejsu hižo w tym stawje, zo bychu wotpowědowali swojej bytostnej funkciji: wotwodźeć wodu po zliwkach z dróhow a polow do směra na přichodnu wjetšu rěku. Přiběrajcy jewjachu so na wuradźowanjach gmejnskich radow Budyskeho wokrjesa w minjenych měsacach žadanja woby­dlerjow a radźićelow za tym, zhromadnje postupować, zo bychu přirowy podłu dróhow zaso fungowali. W zajimje škita ludnosće kaž tež towaršnostnych a priwatnych zajimow je trjeba so tomule nadawkej na wsach zhromadnje wěnować.

W Njeswačanskej gmejnje maja hižo dobre nazhonjenja zhromadnje ze Zarěčanskim ratarskim zawodom. Njedaloko Łuha znowa wuzběhane přirowy zamóža nětko wulke mnóstwa wody přiwzać a bjez stracha za wobsydstwo wobydlerjow wodu do bliskich přirodnych rěčnišćow wotwjesć. Tež ratarske zawody maja swój wužitk z toho. Dobra póda zwostawa na polu abo znajmjeńša w přirowje. Tak njetrjebaja přidatnje dróhi a puće rjedźić a drohotnu zemju zaso wróćo na pola wozyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND