Z kremserom abo kuču do Mužakowskeho parka (10 a kónc)

srjeda, 30. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na krajnej mjezy mjez Braniborskej a Sakskej wobhospodarjeja Liskecy w sydlišću Wossinka (gmejna Jabłońc/Kromola) swój jěchanski dwór „Zum Tannengrund“. Wosebje woblubowane su jězdy z kremserami a kučemi.  Foto: Ines Lisk Na krajnej mjezy mjez Braniborskej a Sakskej wobhospodarjeja Liskecy w sydlišću Wossinka (gmejna Jabłońc/Kromola) swój jěchanski dwór „Zum Tannengrund“. Wosebje woblubowane su jězdy z kremserami a kučemi. Foto: Ines Lisk

Sydlišćo Wossinka słuša gmejnje Jabłońc/Kromola a leži direktnje při braniborskej krajnej mjezy blisko Běłeje Wody k Sakskej. Blisko sydlišća nadeńdźemy jěchanski dwór „Zum Tannengrund“, kotryž Ines Lisk wobhospodarja. Něhdy bě na samsnym městnje burski statok, wo kotryž so wjacore generacije Liskec swójby starachu. Priwatny ratarski zawod přeń­dźe najprjedy do rukow prodrustwa typa I. Pozdźišo dźěłaše přichodna mać Ines Lisk w běrnjacym domje Brězowsko-Jabłońčansko-Źěwinkskeho agrarneho drustwa. Wšitke wsy přisłušachu Choćebuskemu wobwodej. Tež lěsnistwo, w kotrymž přichodny nan dźensnišeje mějićelki jěchanskeho dwora we Wossince dźěłaše, měješe Choćebuske zarjadnistwo na starosći.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND