Póda dźeń a dróša

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wobhladaja-li sej domy młodych swójbow w nowych sydlišćach w Kulowje, Worklecach a Sernjanach, so mnohim wobydlerjam­ wutroba směje. Wšeje česće komunam, kotrež zajimowanym twarsku pódu přewostajeja. Čehodla pak bywaja derje wotkrywane twarske parcele, kaž w Kulowje, dźeń a dróše, a čehodla dyrbja tam pječa hač do 80 eurow na kwadratny meter płaćić? Čehodla nam k płaćiznje na kwadratny meter pódy w běrowje Łazowskeje wotkrywanskeje firmy ničo rjec nochcychu? Předa-li susod susodej swoju ležownosć za dojednanu płaćiznu, je to hinak, hač hdyž sej ležownosć wot tajkeje firmy kupiš. Byrnjež wulki rozdźěl mjez wotkrytej ležownosću a zelenej łuku był, što je přičina, zo za to jedne płaćizna na kwadratny meter wobstajnje stupa a za to tamne nic? Dyrbimy na to tukać, zo su zaso jónu spekulanća mjez nami? Měrćin Weclich

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND