Płaćizny za pódu dale stupaja poručenje

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Kulowje přihotuja do směra na Salow 41 twarskich ležownosćow, přeco znajmjeńša 500 kwadratnych metrow wulkich. Bórze chcedźa tam wosebje młode swójby započeć domy twarić. Płaćizna za pódu je tam w minjenych lětach stupała. Po informaciji Łazowskeje wotkrywanskeje firmy su mjez druhim tež wudawki za kładźenje medijow rozrostli. Foto:  Gernot Menzel W Kulowje přihotuja do směra na Salow 41 twarskich ležownosćow, přeco znajmjeńša 500 kwadratnych metrow wulkich. Bórze chcedźa tam wosebje młode swójby započeć domy twarić. Płaćizna za pódu je tam w minjenych lětach stupała. Po informaciji Łazowskeje wotkrywanskeje firmy su mjez druhim tež wudawki za kładźenje medijow rozrostli. Foto: Gernot Menzel

Wotkryte twarske ležownosće tež w Budyskim wokrjesu požadane

Budyšin (SN/mwe). Płaćizny za twarske ležownosće w Budyskim wokrjesu su minjene pjeć lět ekstremnje stupali. Trend dale na to pokazuje, zo budu ludźo přichodnje hišće wjace na kwadratny meter płaćić dyrbjeć. „Su-li sej před lětami w Chrósćicach, Jaseńcy abo Sernjanach předawarjo pódy na kwadratny meter 20 eurow žadali, chcedźa dźensa 35 do 50 a hišće wjace eurow měć“, imobilijowy makler Jan Hórnik wobkruća. Kaž wón dodawa, zaleži to wosebje na tym, zo su płaćizny za wotkrywanje ležownosćow z kładźenjom medijow a za dalše naprawy w zašłosći mócnje stupali. Z teje přičiny su tež wotkrywanske firmy parcele wo tójšto podróšili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND