Płaćizny za pódu dale stupaja poručenje

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Kulowje přihotuja do směra na Salow 41 twarskich ležownosćow, přeco znajmjeńša 500 kwadratnych metrow wulkich. Bórze chcedźa tam wosebje młode swójby započeć domy twarić. Płaćizna za pódu je tam w minjenych lětach stupała. Po informaciji Łazowskeje wotkrywanskeje firmy su mjez druhim tež wudawki za kładźenje medijow rozrostli. Foto:  Gernot Menzel W Kulowje přihotuja do směra na Salow 41 twarskich ležownosćow, přeco znajmjeńša 500 kwadratnych metrow wulkich. Bórze chcedźa tam wosebje młode swójby započeć domy twarić. Płaćizna za pódu je tam w minjenych lětach stupała. Po informaciji Łazowskeje wotkrywanskeje firmy su mjez druhim tež wudawki za kładźenje medijow rozrostli. Foto: Gernot Menzel

Wotkryte twarske ležownosće tež w Budyskim wokrjesu požadane

Budyšin (SN/mwe). Płaćizny za twarske ležownosće w Budyskim wokrjesu su minjene pjeć lět ekstremnje stupali. Trend dale na to pokazuje, zo budu ludźo přichodnje hišće wjace na kwadratny meter płaćić dyrbjeć. „Su-li sej před lětami w Chrósćicach, Jaseńcy abo Sernjanach předawarjo pódy na kwadratny meter 20 eurow žadali, chcedźa dźensa 35 do 50 a hišće wjace eurow měć“, imobilijowy makler Jan Hórnik wobkruća. Kaž wón dodawa, zaleži to wosebje na tym, zo su płaćizny za wotkrywanje ležownosćow z kładźenjom medijow a za dalše naprawy w zašłosći mócnje stupali. Z teje přičiny su tež wotkrywanske firmy parcele wo tójšto podróšili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND