Halu na Třělnišću ponowja

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Po lětach intensiwneho wužiwanja hale na Budyskim Třělnišću je měšćanska rada nětko wobzamknyła ju ponowić. Wo jedyn detail dyrbjachu při tym chětro wojować.

Budyšin (CK/SN). Za 825 000 eurow ma so sportowa a wjacezaměrowa hala na Budyskim Třělnišću saněrować. To je měšćanska rada wčera jednohłósnje wobzamknyła. Zwoprawdźić chcedźa tónle projekt w štyrjoch wotrězkach, a to zwjetša w časach, hdyž njeje sportowa wučba, rozłoži Falko Wendler. Hač na dospołne ponowjenje špundowanja je to móžno, rjekny šef wysoko- a hłuboko­twarskeho zarjada města. Dokelž ponowjenske dźěła na štyri lěta rozdźěla, njeje hišće wšitko doskónčnje planowane.

Hišće lětsa započnu sanitarny wobłuk za sportowcow ponowić, tón za přihladowarjow budźe 2019 na rjedźe, tak zo móža stajnje jedyn wobłuk wužiwać. Bywšu rumnosć za mocowy sport přetwarja. Tam bě město dołhi čas za wjacore tysacy eurow wob lěto wonkowny schód jako druhi wuchowanski puć wotnajało. Zo bychu tymle kóštam přichodnje zadźěwali, chcedźa w tejle rumnosći přichodnje stólcy składować. Wobswětlenje wulkeje hale přetwarja na LED.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND