Nowy poskitk wodźerjow

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nad swojim šewskim wobchodom ma Robert Haaser mały muzej zarjadowany, po kotrymž jeho mandźelska Sabine wopytowarjow wodźi.  Foto: SN/Maćij Bulank Nad swojim šewskim wobchodom ma Robert Haaser mały muzej zarjadowany, po kotrymž jeho mandźelska Sabine wopytowarjow wodźi. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN). Hospodarstwo sprjewi­neho města Budyšina njewobsteji jeno z modernych fabrikskich twarjenjow. Na srjedźowěkowskich hasach nadeńdźeš hišće wjele rjemjeslniskich zawodow, kotrež z wupruwowanymi metodami a z widom na rjanosć a wosebitosć hač do dźensnišeho swoje wudźěłki a posłužby poskićeja.

Do někotrych zawodow wjedźe nowe měšćanske wodźenje agentury „Měšćanscy zawjedźerjo“ pod hesłom „Rjemjesło ma złote dno“. We wobłuku třihodźinskeho wodźenja sej wobdźělnicy dwaj abo tři zawody wobhladaja. Jedyn je knihiwjazarstwo na Garbarskej, hdźež mějićel Geralf Schneider rozłoži, kak z poćišćaneje papjery skónčnje kniha nastawa a kak wón skóncowane knihi porjedźa. Zajimawe stawi­znički kołowokoło gratow a mašinow šewca, lěpka a kože móže Robert Haaser w swojej šewcowni na Sukelnskej powědać. Jako třeći rjemjesl­niski zawod wobdźěli so Schäferec su­karnja na nowym poskitku wodźenjow. W dźěłarni Franka Schäfera na Kamjentnej wobdźělnicy dožiwja­, kak powjaz nastawa, a móža so sami w tym pospytać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk