Wjesny puć w Chelnje wutwarja

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wobzamknjenja Radworskich gmejnskich radźićelow

Radwor (SN/MWj). Wutwar Chelnjanskeje nawsy a tamnišeho wjesneho puća drje so lětsa nachila. Čłonojo Radworskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, zo ma Budyska twarska firma SLB puć wutwarić.

Poprawom jedna so jenož wo połojcu puća. Po tym zo běchu tam loni wopłóčkowy kanal do zemje składli, by zaměrowy zwjazk za wopłóčki jenož wurytu hrjebju zaso zamjetać dyrbjał. Dokelž pak bě puć hižo do toho chětro dźěraty, so na jeho stawje ničo změniło njeby. Tohodla,­ tak rozłoži nětko Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU), su so dojednali, zo zaměrowy zwjazk połojcu puća kompletnje sporjedźa a gmejna tamnu połojcu. To płaći gmejnu cyłkownje 150 000 eurow. Z toho zapłaći wona 31 000 eurow ze swójskeje kasy, 119 000 eurow pak ­dóstanje spěchowane, a to z fondsa Swobodneho stata Sakskeje za wudźeržowanje dróhow. Wose­bitosć je, zo smědźachu lońše spěchowanje do lětušeho sobu přewzać. Jenož pjeć komunow cyłeje Sakskeje bě so wo tajku wuwzaćnu dowolnosć prócowało, mjez druhim Radworska.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk