Žadanja přesahuja móžnosće

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (JK/SN). Hłowny dypk wčerawšeho posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady jara jasnje pokazuje, kak wulka je diferenca mjez politiskimi žadanjemi stata a komunalnymi móžnosćemi gmejny. Samo na sebi chcychu radźićeljo plan wohnjoškitneje potrjeby hišće raz rozjimać a jón wobzamknyć. Wčera pak wosta najprjedy jenož při diskusiji.

Naćisk plana měješe gmejna zapodać Budyskemu krajnoradnemu zarjadej, zo móhł so wokrjesny hašenski mišter k tomu wuprajić. Toho komentar a dodate přispomnjenja złožuja so na žadanja sakskeho nutřkowneho ministerstwa. Wone zamołwitosće gmejnow nastupajo wohnjoškit w komunach jasnje rjaduje. Tele žadanja je nawoda Smječkečanskeje woh­njoweje wobory Henryk Gerntke po wčerawšej wosobinskej rozmołwje z hłownym zamołwitym za wohnjoškit Budyskeho wokrjesa hišće raz nadrobnje předstajił a radźićelam rozkładł. Wopokaza so, zo njemóže gmejna Worklecy tele žadanja a předpisy tak jednorje spjelnić. To płaći za maksimalny wotstawk wot wohenja k hašenskej wodźe, za ličbu zasadźomnych wobornikow kaž tež za wulkosć a techniske wuhotowanje zasadźenskich jězdźidłow. Wo tym, kak hodźeli so žadanja w zajimje wěstoty wobydlerjow spjelnić, chcedźa radźićeljo na namjet wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) w přichodnym času intensiwnje wuradźować. Hač do oktobra poziciju zabjeru a potom plan wobzamknu. Hižo nětko pak je jasne, zo to wšitko z gmejnskimi móžnosćemi njepóńdźe.

Nadawk za druhi twarski wotrězk k ponowjenju puća wot Janskeje kupjele do směra na Łuh a Smječkecy přepo­dachu radźićeljo firmje Bistra Bau z Póckowow, kotraž bě we wupisanju najpřijomniši poskitk wotedała.

Po zjawnym dźělu wuradźowanja po­dachu so radźićeljo a wjesnjanosta wčera na informacisku turu po šulskim twarjenju kaž tež do pěstowarnje a žłobika. Chcychu so dokładnje wobhonić, kak napjata situacija w gmejnje nastupajo zastaranje dźěći je.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND