Žadanja přesahuja móžnosće

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (JK/SN). Hłowny dypk wčerawšeho posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady jara jasnje pokazuje, kak wulka je diferenca mjez politiskimi žadanjemi stata a komunalnymi móžnosćemi gmejny. Samo na sebi chcychu radźićeljo plan wohnjoškitneje potrjeby hišće raz rozjimać a jón wobzamknyć. Wčera pak wosta najprjedy jenož při diskusiji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND