Budyšinejso šwarnje šlachći

póndźela, 04. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (K/SN). Stolica Hornjeje Łužicy, sprjewine město Budyšin, nabywa spochi atraktiwnosće. W tym zwisku smě so na to pokazać, zo je w prěnim połlěće 2017 ze starych zwjazkowych krajow 73 wosobow do Budyšina přićahnyło, tuž po lěće 1990 prěni raz wjac, hač je z města tam ćahnyło. Přiwšěm je tu trochu mjenje wobydlerjow. Byrnjež ličba porodow dale na poměrnje wysokim ni­wowje była (97 w II. kwartalu), je ju ličba zemrětych­ přetrjechiła (137 w II. kwar­talu).

Zwjeselace je dobre wuwiće na dźěłowych wikach. Hdyž bě so kwota bjezdźěłnosće wjele lět nad 10 procentami hibała, wučinja wona aktualnje 9,4 procenty. Wosebje přihódne při tym bywa, zo je so ličba staršich bjezdźěłnych nahladnje pomjeńšiła,­ a to na 14,5 procentow. Wotpowědna­ statistika tež wupo­kazuje, zo je Budyšin dźěłowe srjedźišćo regiona. Tu je 26 550 socialnje zawě­sćenych dźěławych­ registrowanych. Dźěłowych městnow je pak w měsće hišće wjac. Statistika­ njezapřijima na přikład samostatnych abo sobu dźěłacych swójb­nych a tež nic mało zasłužacych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND