We wubědźowanju koło dale

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy móhli so jedna z pjeć jadriwych wsow stać

Njebjelčicy (JK/SN). We wobłuku wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo maja Njebjelčicy woprawnjenu nadźiju, stać so klětu jedna z pjeć jadriwych wsow Němskeje.

Wubědźowanje­ bě so lětsa w měrcu zahajiło. Jeho zaměr je wuznamjenić wsy, kotrež nałožuja a zwoprawdźeja do přichoda sahace ideje a koncepty nastu­pajo zapołoženje wjesnych ležownosćow a twarskich­ naprawow, při čimž so wosebje na demografiske wuwiće wobydlerstwa wusměrjeja. Wažne je, zo ležownosće a twary we wsy dołhodobnje za wjesne žiwjenje wužiwaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND