We wubědźowanju koło dale

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy móhli so jedna z pjeć jadriwych wsow stać

Njebjelčicy (JK/SN). We wobłuku wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo maja Njebjelčicy woprawnjenu nadźiju, stać so klětu jedna z pjeć jadriwych wsow Němskeje.

Wubědźowanje­ bě so lětsa w měrcu zahajiło. Jeho zaměr je wuznamjenić wsy, kotrež nałožuja a zwoprawdźeja do přichoda sahace ideje a koncepty nastu­pajo zapołoženje wjesnych ležownosćow a twarskich­ naprawow, při čimž so wosebje na demografiske wuwiće wobydlerstwa wusměrjeja. Wažne je, zo ležownosće a twary we wsy dołhodobnje za wjesne žiwjenje wužiwaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND