Nowy inwestor přińdźe

štwórtk, 07. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pola Słoneje Boršće nastanje 60 nowych dźěłowych městnow

Budyšin (CK/SN). Na industrijnišću pola Słoneje Boršće maja so dźěle z kumštneje maćizny za medicinsku techniku produkować. Měšćanska rada je nětko přihłosowała, zo město 62 480 kwadratnych metrow wulku ležownosć firmje Yellow Tec Holding předa. Inwestor njebě zwólniwy předwidźanu płaćiznu 6,14 eurow na kwadratny meter zapłaćić. Po směrnicy Europskeje unije pak je móžno ju wo pjeć procentow a tuž na šěsć eurow znižić, štož wučinja tuž cyłkownu sumu 374 880 eurow.

Jednanja běchu so dlijili, dokelž bě płonina hižo belgiskej firmje předata. Yellow Tec pak chcyše na kóždy pad runje tule płoninu, dokelž chcedźa ze susodnej firmu hromadźe dźěłać, kotraž za to tohorunja inwestuje. Skónčnje móžachu belgiske předewzaće tola přerěčeć, płoninu wróćić a za to tamny swobodny areal kupić. Yellow Tec je na wjacorych městnach probowe točenja přewjedł, dokelž chcychu za chłódźenje swojich mašinow dnownu wodu wužiwać. Tale nadźija pak so njespjelni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND