Papjercownju chcedźa rozšěrić

štwórtk, 07. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Wjacore twarske nadawki za ponowjenje pěstowarnje w Budyšinku je Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju rozdawała. Jednotliwe twarske naprawy dóstanje komuna z programa „Mosty do přichoda“ spěchowane. Tak móže nětko Kubšiska firma cyłu elektrisku připrawu za ně­hdźe 25 000 eurow ponowić. Izolowace naprawy přećiwo harje ma firma z Ra­dworskeje gmejny zwoprawdźić.

Dale radźićeljo wobzamknychu, zo předadźa staru šulu w Nowej Wsy nad Sprjewju pólskej swójbje, kotraž w Zhorjelcu bydli. Po tym zo zarjadnistwo bio­sferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty šulu za swoje zaměry hižo wužiwało njebě, je twarjenje na kóncu prózdne stało. Swójba chce je hospodarsce wužiwać, mjez druhim za rozpósłanje tobakowych tworow a za posrědkowanje hospodarskich kontaktow mjez němskimi a pólskimi firmami. Zdobom chce twarjenje saněrować. W nim stej tohorunja dwě bydleni, z kotrejuž je jedne wobydlene. Podružnica dóstanje bydlenske prawo na čas žiwjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND