Papjercownju chcedźa rozšěrić

štwórtk, 07. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Wjacore twarske nadawki za ponowjenje pěstowarnje w Budyšinku je Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju rozdawała. Jednotliwe twarske naprawy dóstanje komuna z programa „Mosty do přichoda“ spěchowane. Tak móže nětko Kubšiska firma cyłu elektrisku připrawu za ně­hdźe 25 000 eurow ponowić. Izolowace naprawy přećiwo harje ma firma z Ra­dworskeje gmejny zwoprawdźić.

Dale radźićeljo wobzamknychu, zo předadźa staru šulu w Nowej Wsy nad Sprjewju pólskej swójbje, kotraž w Zhorjelcu bydli. Po tym zo zarjadnistwo bio­sferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty šulu za swoje zaměry hižo wužiwało njebě, je twarjenje na kóncu prózdne stało. Swójba chce je hospodarsce wužiwać, mjez druhim za rozpósłanje tobakowych tworow a za posrědkowanje hospodarskich kontaktow mjez němskimi a pólskimi firmami. Zdobom chce twarjenje saněrować. W nim stej tohorunja dwě bydleni, z kotrejuž je jedne wobydlene. Podružnica dóstanje bydlenske prawo na čas žiwjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND