Štož hewak widźeć njeje

pjatk, 08. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka ličba wotewrjenych pomnikow wabi njedźelu na wopyt

Budyšin (SN/MWj). „Móc a pycha“ je hesło lětušeho dnja wotewrjeneho pom­nika, w kotrehož wobłuku budu zajutřišim, njedźelu, najwšelakoriše cyrkwje, wěže a dalše twarjenja wotewrjene, do kotrychž hewak njepřińdźeš. W Budyšinje na přikład budu krajnostawske domy na Hrodowskej přistupne, žurla přisažneho sudnistwa w Serbskim muzeju, stukowa žurla na susodnym Hrodźe, něhdyši krajnostawski seminar, hdźež je dźensa powołanskošulski centrum zaměstnjeny, Britzec zahroda za Serbskim institutom a dalše městnosće. W něhdyšim stasijastwje rozprawjeja něhdyši poli­tiscy jeći, kak běchu woni móc a namóc dožiwili. Cyłkowny přehlad wšitkich wotewrjenych pomnikow sprjewineho města je zapřijaty we wosebitej brošurce, kotruž dóstanu zajimcy w měšćanskej informaciji a w mnohich wobchodach. Powotpočnyć móža so wopytowarjo cyły dźeń na Hłownym torhošću­ před radnicu. Tam změja gastronomiske zastaranje, hudźbu a wjele zaběrow za dźěći.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND