Wopominaja Křesćana Kubicu

póndźela, 11. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při Spalowskej kapałce su tele dny narowny kamjeń za serbskeho ewangelskeho fararja Křesćana Kubicu stajili. Foto: Andreas Kirschke Při Spalowskej kapałce su tele dny narowny kamjeń za serbskeho ewangelskeho fararja Křesćana Kubicu stajili. Foto: Andreas Kirschke

Spale (AK/SN). Narowny kamjeń z wopomjatnej taflu hnydom napadnje. Pódla zachoda do kapałki na Spalowskim kěrchowje dopomina wón na serbskeho ewangelskeho fararja Křesćana Kubicu (1805–1861). „To je hódne městno. Křesćan Kubica je jedna ze Spalowskich historiskich wosobinow. Na te wašnje jeho hódnje wopominamy“, praji wjesny chronist Reinhold Weise, čłon Spalowskeho domizniskeho towarstwa. Jeho čłonojo su narowny kamjeń do Spal přenjesli a jón při kapałce nastajili. Nimo toho připrawichu informacisku taflu. Trěbne 450 eurow je towarstwo najprjedy raz same zapłaćiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND