Prěni raz Hórčanski derby

pjatk, 15. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe a dalši pomocnicy běchu minjene dny jara pilni, zo bychu Hórčanske wubědźowanišćo  za kónctydźenski turněr přihotowali.  Foto: Betina Wenderothowa Čłonojo jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe a dalši pomocnicy běchu minjene dny jara pilni, zo bychu Hórčanske wubědźowanišćo za kónctydźenski turněr přihotowali. Foto: Betina Wenderothowa

W jubilejnym lěće jěchanskeho towarstwa turněr z nowosću

Hórki (BeW/SN). Hižo 24. raz přewjedźe jěchanske towarstwo Při Klóšterskej wodźe jutře a njedźelu swój turněr w přezpólnym jěchanju, dresurje a skakanju. Poslednje dźěła w Hórčanskim stadionje a kołowokoło njeho su zakónčene, krute zadźěwki steja na łuce a w lěsu, zdónki su składźene a hrjebje wotsyčene.

Tójšto organizaciskeje a přihotowanskeje prócy nałoži minjene dny a tydźenje wjace hač połsta čłonow, kotřiž towarstwu přisłušeja. Lětsa swjeći wone zdobom 25. róčnicu wobstaća. W zašłych lětach je so wosebje na polu dorosta wokoło Bobkec swójby tójšto hibało. Tež dźěći tehdyšich załožerjow su mjeztym po cyłej Sakskej a samo za mjezami swobodneho stata ze swojimi konjemi wuspěšnje po puću. Jedyn z lětušich wjerškow za serbski dorost bě mjez druhim tón, zo wobdźěli so Jakub Bobka ze swojim walachom Maxom na němskich mišterstwach za dorost w delnjosakskim Westerstede. Sportowy wjeršk za čłonow pak je kóždolětny turněr w Hórkach, kotryž bě w zašłosći stajnje w juliju. Wot lońšeho přewjedu jón hakle srjedź septembra, dokelž mějachu konje wosrjedź lěta nimo horcoty tež wulke ćeže­ z ćelčkami.

Tež lětsa zaso je so wjace hač 150 jěcharjow ze Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, z Durinskeje, Braniborskeje a Berlina přizjewiło. Mjez druhim chce pjeć muži a 15 žonow wo titul sakskeho mištra w přezpólnym jěchanju wojować. Mjez nimi su Hana Brězanec, Křesćan Zahrodnik a Pětr Bobka.

Sobotu rano we wosmich započnje so dźeń z pruwowanjemi w dresurje. Po připołdnju móža přihladowarjo razantne skoki přez přirodne zadźěwki w přezpólnym jěchanju dožiwić. Njedźelu přizamknje so tradicionalne skakanje přez zadźěwki. Popołdnju budźe wulke finale z počesćenjom sakskich mištrow. Na to dožiwja přihladowarjo premjeru wosebiteho razu z mjenom „1. Hórčanski derby“. Tam wubědźuja so regionalni jěcharjo. Konje skakaja přez pisane zadźěwki runje tak kaž přez přirodne zdónki. Za dźěći budźe skakanski hrodźik spřihotowany, šminkowanje a mnohe dalše překwapjenki čakaja na najmjeńšich. A po tradiciji wjesela so zarjadowarjo wězo tež na zapřahi z wokolnych wsow, tych tak mjenowanych „lokalnych matadorow“, kotřiž chcedźa publikumej pokazać, kak wušiknje a spěšnje móžeš z korejtu po puću być.

Wšitcy lubowarjo konjaceho sporta su tuž jutře, sobotu, a njedźelu na Hórčanske sportnišćo přeprošeni!

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND