Wobsah wuprajenja dodnić

pjatk, 22. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Što tči za wuprajenjom „Budyšin je stolica Serbow“, što je ze žiwjenjom pjelni? Wo tym nochce dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšina jenož na idejowej konferency z tudyšimi měšćanskimi radźićelemi rěčeć, ale runje tak z nawodami serbskich institucijow.

Budyšin (SN/at). Planowa idejowa konferenca z měšćanskimi radźićelemi klětu w prěnim połlěće je wobsahowje dale a konkretniša. Zo poda impulsowy referat Thede Boysen, bywši nawoda mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje, tomu běchu čłonojo dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina hižo na minjenym wuradźowanju přihłosowali. Z referatom chcedźa we wobłuku februarskeho posedźenja měšćanskeje rady konferencu takrjec zahajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND