Dołhodobna inwesticija do přichoda regiona

pjatk, 22. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Reinhard Bork, kultusowa ministerka Brunhild Kurth a zapósłanc Thomas Baum (prědku wotprawa) połožichu wčera zakładny kamjeń za nowy Slepjanski němsko-serbski šulski centrum.  Foto: Andreas Kirschke Wjesnjanosta Reinhard Bork, kultusowa ministerka Brunhild Kurth a zapósłanc Thomas Baum (prědku wotprawa) połožichu wčera zakładny kamjeń za nowy Slepjanski němsko-serbski šulski centrum. Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). Koncept 2plus k nawuknjenju serbšćiny ma so w nowym Slepjanskim němsko-serbskim šulskim centrumje konsekwentnje dale wjesć. Tole podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera při połoženju zakładneho kamjenja. „Twar je dołhodobna inwesticija do přichoda a do infrastruktury gmejny a Slepjanskeje wosady“, wón podšmórny. Přitomni běchu sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU), zastupjerjo koncerna LEAG, zapósłancaj zwjazkoweho sejma Michael Kretschmer (CDU) a Thomas Jurk (SPD), zapósłancaj sakskeho sejma Lothar Bienst (CDU) a Thomas Baum (SPD), zastupjerjo wokolnych komunow a hospodarstwa kaž tež mnozy wobydlerjo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND