Ćěkancow dale přewodźeć poručenje

srjeda, 04. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 70 ćěkancow a požadarjow azyla bydli tuchwilu w Budyskim integraciskim domje při spjatym jězoru, něhdyšim Sprjewinym  hotelu. Kwartěrowy manager Peter-Kilian Rausch je mjez swójbami ze Syriskeje, Iraka a Afghanistana jara wob lubowany. Dźěći, kaž mału Jasmin, wón přeco zaso rady z kuskom šokolody zwjesela. Foto: SN/Maćij Bulank Něhdźe 70 ćěkancow a požadarjow azyla bydli tuchwilu w Budyskim integraciskim domje při spjatym jězoru, něhdyšim Sprjewinym hotelu. Kwartěrowy manager Peter-Kilian Rausch je mjez swójbami ze Syriskeje, Iraka a Afghanistana jara wob lubowany. Dźěći, kaž mału Jasmin, wón přeco zaso rady z kuskom šokolody zwjesela. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyski wokrjes nětko spěchowanje 3,5 dalšich městnow přizwolił

Budyšin (SN/mwe). W něhdyšim Budyskim Sprjewinym hotelu přebywa tuchwilu přerěznje 70 požadarjow azyla a připóznatych ćěkancow w přerěznej starobje 29 lět. Połojca z nich, přewažnje ze Syriskeje, Iraka a Afghanistana, su swójby. Tamna połojca su młodźi mužojo, kotřiž runja swójbam w Budyšinje a wokolinje bydlenje, wukubłanje a dźěło pytaja.

Integraciski dom, kaž so bywši azylowy dom wot srjedź julija mjenuje, spěchujetej Budyski wokrjes a Swobodny stat Sakska. Wjacori přistajeni so tam wo wobydlerjow staraja. 1. oktobra je Budyski wokrjes spěchowanje 3,5 městnow přizwolił, z čimž skutkowanje nazhonitych přewodnikow podlěši. Peter-Kilian Rausch, kwartěrowy manager, Serbskim Nowinam praji, zo je to za integraciski proces njeparujomne. Spěchowanje je hač do kónca lěta wobmjezowane. Što klětu ­bu­­­­d­ź­e­, wón njewě. „Nadźijam so, zo móžemy ze započatym pokročować.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND