Swinjarnju před wodu škitać

štwórtk, 05. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz so nadźija, zo budu planowanske a běrokratiske naležnosće k ponowjenju wobkruha a nawsy w Swinjarni bórze z blida, zo móhli w lěće 2019 tež nowu syć za pitnu wodu kłasć započeć. Feliks Haza Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz so nadźija, zo budu planowanske a běrokratiske naležnosće k ponowjenju wobkruha a nawsy w Swinjarni bórze z blida, zo móhli w lěće 2019 tež nowu syć za pitnu wodu kłasć započeć. Feliks Haza

Idyliska wjes hotuje so z gmejnu na wulke wužadanje wosebje wjedra dla

Swinjarnja je idyliski blečk a jónkrótny pod pomnikoškitom stejacy kulowc na kromje klóšterskeho Lipja, za Kanecami a njedaloko statneje dróhi mjez Kamjencom a Budyšinom. Wjes ma 72 wobydlerjow. Tam, hdźež přijěchaja jutrowničku sta křižerjow klóšterskeho a Chróšćanskeho křižerskeho procesiona na kofej, maja starosće, a to wosebje wjedrowych wobstejnosćow dla. Loni bě so tam hnydom dwójce – 23. meje a 26. junija – tak sylnje dešćowało, zo wulka woda po wobkruhu wjes zapławi. Wudrě plestrowanu dróhu a přepławi pincy. Na statokach wupadaše kaž po ćežkim njewje­drje. Wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) a pomocnicy tehdy dołho njewahachu a zestorkachu ze Zejičanskeho směra z wulkeho pola prowizoriski škitny nasyp. A tón Swinjarčanow hač do dźensnišeho mjenje abo bóle před wulkej wodu škita.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Zo bychu Swinjarčenjo před zapławjenjemi lěpje škitani byli, je gmejna na kromje wsy, při polu do směra na Zejicy nasyp nawozyła.
dalši wobraz (2) Loni w meji a juniju mějachu w Swinjarni tajkej sylnej zliwkaj, kotrejž stej plester naki z wjesneje dróhi wudrěłoj. Tež dwory statokow běchu wudrěte a pincy stejachu pod wodu.
dalši wobraz (3) Nowa murja před statokom ma jón před wulkej wodu škitać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND