Swinjarnju před wodu škitać

štwórtk, 05. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz so nadźija, zo budu planowanske a běrokratiske naležnosće k ponowjenju wobkruha a nawsy w Swinjarni bórze z blida, zo móhli w lěće 2019 tež nowu syć za pitnu wodu kłasć započeć. Feliks Haza Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz so nadźija, zo budu planowanske a běrokratiske naležnosće k ponowjenju wobkruha a nawsy w Swinjarni bórze z blida, zo móhli w lěće 2019 tež nowu syć za pitnu wodu kłasć započeć. Feliks Haza

Idyliska wjes hotuje so z gmejnu na wulke wužadanje wosebje wjedra dla

Swinjarnja je idyliski blečk a jónkrótny pod pomnikoškitom stejacy kulowc na kromje klóšterskeho Lipja, za Kanecami a njedaloko statneje dróhi mjez Kamjencom a Budyšinom. Wjes ma 72 wobydlerjow. Tam, hdźež přijěchaja jutrowničku sta křižerjow klóšterskeho a Chróšćanskeho křižerskeho procesiona na kofej, maja starosće, a to wosebje wjedrowych wobstejnosćow dla. Loni bě so tam hnydom dwójce – 23. meje a 26. junija – tak sylnje dešćowało, zo wulka woda po wobkruhu wjes zapławi. Wudrě plestrowanu dróhu a přepławi pincy. Na statokach wupadaše kaž po ćežkim njewje­drje. Wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) a pomocnicy tehdy dołho njewahachu a zestorkachu ze Zejičanskeho směra z wulkeho pola prowizoriski škitny nasyp. A tón Swinjarčanow hač do dźensnišeho mjenje abo bóle před wulkej wodu škita.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Zo bychu Swinjarčenjo před zapławjenjemi lěpje škitani byli, je gmejna na kromje wsy, při polu do směra na Zejicy nasyp nawozyła.
dalši wobraz (2) Loni w meji a juniju mějachu w Swinjarni tajkej sylnej zliwkaj, kotrejž stej plester naki z wjesneje dróhi wudrěłoj. Tež dwory statokow běchu wudrěte a pincy stejachu pod wodu.
dalši wobraz (3) Nowa murja před statokom ma jón před wulkej wodu škitać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND