Hortowe rumnosće nastanu

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž ličba dźěći dźeń a dale přiběra, maja komuny wulke ćeže, dosć hortowych městnow poskićeć. Na to Njebjelčanska gmejna nětko reaguje.

Njebjelčicy (aha/SN). Połtřeća hodźiny trjebachu radźićeljo na swojej njedawnej zhromadźiznje, zo bychu wobšěrny pensum dnjoweho porjada wotdźěłali. Mjez druhim předstaji hospodarski pruwowar Dirk Urban zahajensku bilancu gmejny, radźićeljo schwalichu wustawki „Serbske Pazlicy – Dolina II“ a zaběrachu so z wjacorymi twarskimi naležnosćemi. Najwažniša z nich bě, zo předstaji architekt Thorsten Luka z Lipska, kotryž je tež Njebjelčansku pěstowarnju projektował, planowanje twara hortowych rumnosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND