Woprawdźitu žiwu serbsku rěč dožiwił

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Róžeńće su čłonojo serbskeje rady Sakskeje a zastupjerjo gmejny Matthiasej Rößlerej (3. wotprawa) tamnišu putnisku cyrkej pokazali.  Foto: SN/Maćij Bulank W Róžeńće su čłonojo serbskeje rady Sakskeje a zastupjerjo gmejny Matthiasej Rößlerej (3. wotprawa) tamnišu putnisku cyrkej pokazali. Foto: SN/Maćij Bulank

Ralbicy (SN/MWj). W třoch rozdźělnych kónčinach dwurěčneje Łužicy je so minjeny pjatk prezident Sakskeho krajneho sejma Matthias Rößler (CDU) wo tym přeswědčił, kak tam z dwurěčnosću wobchadźeja. Rada za serbske naležnosće Sakskeje bě jeho přeprosyła, dokelž je wón patron za wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“.

W Budyšinje rozmołwjachu so Rößler a čłonojo serbskeje rady mjez druhim z financnym měšćanostu dr. Robertom Böhmerom wo tym, hač njemóhli załožić wosebity fonds, kotryž pomha ko­munam při přidatnych nadawkach, zwisowace z dwurěčnosću. W gmejnje Ral­bicy-Róžant wjedźechu parlamentneho prezidenta po Róžeńčanskej cyrkwi a Ralbičanskim kěrchowje. W tamnišej šuli dožiwi wón program kulturneje skupiny zakładneje šule. W Rownom poby na Njepilic statoku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND