Chcedźa wopłóčkowy system z přirodnym spadom

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wopłóčkow dla bě wjace hač 50 wobydlerjow na zašłe posedźenje Łazowskeje gmejnskeje rady přišło.  Foto: Andreas Kirschke Wopłóčkow dla bě wjace hač 50 wobydlerjow na zašłe posedźenje Łazowskeje gmejnskeje rady přišło. Foto: Andreas Kirschke

Rozestajenja wo wopłóčkach, kajkež mějachu je něhdy w Delanach a před lětami we Wotrowje, su nětko tež Wulke Ždźary a Koblicy dosćahnyli. Wobydlerjo du tam na barikady.

Łaz (AK/SN). Prócowanja wo dołhodobne a nošne wotwodźowanje wopłóčkow we Wulkich Ždźarach a Koblicach dale traja. Wjace hač 50 potrjechenych je sej na zašłym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady žadało, zo měła so wola wobydlerjow respektować. Z wosom přihłosowanjemi, jědnaće přećiwjenjemi a wzdatymaj hłosomaj gmejnscy radźićeljo globalne wobličenje, kalkulaciju popłatkow kaž tež wopłóčkowe wustawki za Koblicy a Wulke Ždźary wotpokazachu. Gmejna bě centralne wotwodźowanje z ćišćowej připrawu namjetowała. Wobydlerjo žadaja sej porno tomu system z přirodnym spadom. „Technisce je to bjeze wšeho móžno“, praji Horst Alte z Kulowskeho inženjerskeho běrowa. Po jeho měnjenju pak bychu přidatne klumpy trěbne byli. Popłatki bychu dimensije docpěli, kotrež njebychu prawnisce zastupujomne byli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND