Bórze termin na městnje

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Njeswačidło starosće Koslowčanow chutnje bjerje

Njeswačidło (JK/SN). Koslowčenjo su sej na minjenym posedźenju gmejnskich radźićelow wospjet žadali, zo so we wsy nadróžne wobswětlenje sporjedźa a wobchad přez wjes tak rjaduje, zo je wěstota wosebje za dźěći zawěsćena. Nimo toho měła so wjesna dróha wuporjedźeć, zo hodźi so bjez stracha podłu njeje chodźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND