Na gmejnu Łaz čakaja ćežke časy

srjeda, 25. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićelam mjezyrozprawu hospodarskeho plana 2017 rozłožili

Łaz (AK/SN). Swój dołh chce gmejna Łaz dale konsekwentnje wotpłaćeć. Tole wu­zběhny komornica Mandy Liepert na zašłym posedźenju gmejnskich radźićelow, jako jim mjezyrozprawu hospodarskeho plana 2017 předstaji. Lětsa chcedźa 403 000 eurow dołha wotpłaćić a swoje zadołženje wot 5,7 milionow na 5,3 miliony eurow pomjeńšić. Kónc lěta ma zadołženje na wobydlerja 987 eurow wučinjeć, štož budźe přeco hišće nad sakskej směrnicu 850 eurow na wosobu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND