W nadróžnym wobchadźe płaća nětko nowe pokuty

srjeda, 25. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Někotři šoferojo drje budu so přichodne dny dźiwać, zo dyrbja za wěste přeńdźenja hłubšo do móšnje přimnyć. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, buchu minjeny tydźeń někotre změny za porjad nadróžneho wobchada w zakonskim łopjenu wozjewjene­ a su tuž hnydom płaćiwe. Změny nastupaja slědowace situacije:

Njewutworja-li šoferjo po wobchadnym njezbožu tak mjenowanu wuchowansku šćežku, dyrbja z pokutu 200 do 320 eurow ličić. Dóńdźe-li k poćežowanju abo samo wohroženju wuchowanskich pomocnikow, móže policija potrjechenym šoferam na měsac jězbnu dowolnosć sćazać.

Štóž jako wodźer awta elektroniski nastroj, kaž mobilny telefon abo tablet, při jězdźenju wužiwa, ma nětko pokutu 100 do 200 eurow płaćić. Stanje-li so wužiwanja tajkeho nastroja dla wobchadne nje­zbožo, sćazaja potrjechenemu šoferej nimo toho měsac jězbnu dowolnosć.

Štóž swoje mjezwočo při wodźenju awta zawodźěwa abo zakrywa, dyrbi z pokutu 60 eurow ličić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND