Za wubědźowanje zmijow kmany wětřik njebył

srjeda, 25. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wandrowskaj Volker a Moritz zabawještaj wopytowarjow w Čornym Chołmcu, mjez druhim wosomlětnu Amiru. Foto: Ulrike Herzger Wandrowskaj Volker a Moritz zabawještaj wopytowarjow w Čornym Chołmcu, mjez druhim wosomlětnu Amiru. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (UH/SN). Na wubědźowanje zmijow a na swinjorězanje běchu minjenu sobotu při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje přeprosyli. Ale susodna łuka, kiž słuži na wulkozarjadowanjach jako přidatne parkowanišćo a kotraž měješe nětko dosć městna za zmijowy spektakl skićić, wosta nimale wosyroćena. Přetož wažna komponenta pobrachowaše: dosć sylny a wobstajny wětřik. Jeno třo, štyrjo pjerachojo, podpěrani wot swojich staršich, swoje zbožo spytachu. Sčasami so jim woprawdźe poradźi, zmij znajmjeńša trochu do wysokosće pušćić. Na wubědźowanje pak při tychle wuměnjenjach myslić njebě, wšako zmije stajnje zaso „znjezbožichu“.

Bohužel tež kuzłarske mocy Čorneho młynka alias Dietera Klimeka pomhać njemóžachu. Za to so wón ćim lěpje w serbskim powěsćowym swěće wuznawa a je so jako wuběrny powědar wopokazał. Spěšnje měješe horstku zajimcow wokoło sebje, kotrymž powědaše wón runje tón dźeń derje hodźacu so stawi­znu wo zmiju, pomhacym chudym ludźom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND