Spěšny internet zwoprawdźić

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Za šěrokopasmowe zastaranje po cyłym Zhorjelskim wokrjesu

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc móže za spěchowanje wutwara spěšneho interneta wot Swobodneho stata Sakskeje z 29,5 milionami eurow ličić. „To płaći za cyłkownje 31 komunow z něhdźe 9 100 přizamkami“, podšmórny decernentka za wobswět, hospodarstwo a wokrjesne wuwiće Heike Zettwitz tele dny w Zhorjelcu. „Něhdźe 60 milionow eurow spěchowanja dóstanjemy wot Zwjazka. Tak změjemy dohromady něhdźe 90 milionow eurow spěchowanskich srědkow k dispoziciji.“ Zhromadnje z gmejnami přepruwuje wokrjes tuchwilu hnydom na městnje konkretne financowanje, a to hłownje z gmejnskich etatow. Ně­hdźe 80 procentow mjenowanych 31 komunow ma wulke ćeže, swójski podźěl dźesać procentow financowanskich srědkow zwjesć. „Často maja so wone mjez wu­twarom šule, spěšnym internetom abo dróhotwarom rozsudźić“, Heike Zettwitz wuswětli. Po móžnosći hač do lěta 2021 chcedźa spěšny internet po cyłym Zhorjelskim wokrjesu zwoprawdźić. Domjacnosće dóstanu škleńčnonićowy přizamk z wukonom 100 megabitow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND