75 idejow za 750. róčnicu

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto předewzaćow za klětuši jubilej města nad Čornym Halštrowom

Wojerecy (AK/SN). Pod hesłom „75 zarjadowanjow za 750lětne Wojerecy“ chce město klětu swój wurjadny jubilej swjećić. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) na wutornym posedźenju měšćanskeje rady. Za to maja w klětušim hospodarskim planje 60 000 eurow zapisane. „Minjene tydźenje smy so w towarstwach naprašowali a wjace hač 300 idejow za předewzaća zezběrali“, rozłoži Skora­ aktualny staw. Z namjetow wuzwola nětko 75 aktiwitow. Kónc nowembra ma programowy zešiwk předležeć. Tón ma wšitke zarjadowanja wopřijeć a předewšěm na 75 wosebitych terminow skedźbnjeć. Ćežišća jubileja budu meja, junij a september.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND