Kak zarjad najlěpje přetwarić?

pjatk, 27. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dokelž twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe dźensnišim žadanjam moderneho zarjadnistwa njewotpowěduje, chcedźa je přetwarić. Kak měło so to najlěpje stać, wo tym su zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow na swojim zašłym posedźenju rozmyslowali. Wuchadźišćo je, zo trjebaja tak a tak nowe tepjenje, kaž předsyda zwjazka Měrko Domaška rozłoži. Najwjetši brach pak je, zo stej stawnistwo a přizjewjernja wobydlerjow na hornim poschodźe zaměstnjenej. Runje tam pak ma najwjace wopytowarjow něšto wobstarać. Za staršich ludźi abo maćerje z małymi dźěćimi je jenički wuski schód wobćežny. Dale su běrowowe durje zdźěla tak ćeńke, zo móžeš na chódbje sobu poskać, što nutřka rěča. Dalši problem je, zo móža zbrašeni jeno přez zadni zachod do twarjenja. Nuzniki za zbrašenych scyła nimaja. Tež wohnjoškitne naprawy njejsu na aktualnym stawje. „Nimo toho dyrbimy na to myslić, zo digitalizacija přichodnje dale přiběra. Za to dyrbimy wotpowědne wuměnjenja wutworić“, Domaška podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND