při twarnišću

pjatk, 27. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wot twarnišća noweho mosta w Pančicach-Kukowje je tež dejnerowy wobchod Mehdija Akbarija potrjecheny.  Foto: SN/Maćij Bulank Wot twarnišća noweho mosta w Pančicach-Kukowje je tež dejnerowy wobchod Mehdija Akbarija potrjecheny. Foto: SN/Maćij Bulank
Žiwy być
Minjeny čas lědma wobrot měł

Nowy móst nad Klóšterskej wodu a wutwar statneje dróhi S 100 w Pančicach-Kukowje stej tuchwilu z wotstawkom najwjetše nadróžne twarnišćo w dwurěčnych gmejnach. Z tejle seriju twarnišćo přewodźamy a wobswětlamy starosće tamnišich wobydlerjow.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND