Ludźi spěšnje informować

pjatk, 27. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Wojerowskeje dispatchernje Stefan Schumann (srjedźa) Markusej Ulbigej (naprawo) a Christophej Ungerej (nalěwo) rozłožuje,  kak tam warnowanja konwencionelnje a nětko tež na moderne wašnje rozšěrjeja.  Foto: Ulrike Herzger Nawoda Wojerowskeje dispatchernje Stefan Schumann (srjedźa) Markusej Ulbigej (naprawo) a Christophej Ungerej (nalěwo) rozłožuje, kak tam warnowanja konwencionelnje a nětko tež na moderne wašnje rozšěrjeja. Foto: Ulrike Herzger

Nowy a načasny warnowanski system za Saksku instalowany

Wojerecy (UH/SN). Na internetnu syć złožowacy so modularny warnowanski system (MoWaS) staj wčera we Wojerowskej integrowanej wuchowanskej centrali sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) a prezident zwjazkoweho zarjada za škit wobydlerjow a katastrofowu pomoc Christoph Unger symbolisce startowałoj. Njepředwidźomne podawki – kaž njewjedra, sylne zliwki abo kaž njedawno zajědojćene žiwidła – wjedu k tomu, zo dyrbja wobydlerjow spěšnje a wobšěrnje informować. Dotal činjachu to přez ra­dijo, telewizu, internet a ze sirenu. Problematiske pak je, hdyž milina wupadnje. Tohodla je zwjazkowy zarjad za škit wobydlerjow a katastrofowu pomoc MoWaS­ wuwił. Z tymle systemom su wšitke regionalne dispatchernje Sakskeje zwjazane a móža warnowanja wusyłać. „Zo móhli po potrjebje prawje wjele ludźi před wjetšej škodu zachować, trjebamy načasnu komunikaciju w ciwilnym a katastrofowym škiće“, Markus Ulbig podšmórny. „Ličba přirodnych katastrofow, ale tež terorowych nadpadow je minjene lěta přiběrała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND