Sernjany a Porchow w planje

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarski plan zaměroweho zwjazka za wopłóčki při Klóšterskej wodźe bě w druhej połojcy oktobra zjawnje wupołoženy. W nim je tójšto ličbow a faktow, kotrež móhli zajimować.

Wudwor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) ma za hospodarske lěto 2018 dwě ćežišći. „Jónu ma so hladanje wobstejacych připrawow zaručić. Zdruha matej so wjesnej syći w Sernjanach a Porchowje rozšěrić. Tak so runočasnje dołhodobne wućeženje wodočisćernjow w Ralbicach a Porchowje polěpši.“ Takle rěka w hospodarskim planje, kotryž bě wot 16. hač do 24. oktobra zjawnje wupołoženy. Po wšěm zdaću 14. nowembra chcedźa jón zastupjerjo AZV přisłušacych gmejnow wobzamknyć.

Zaměrowy zwjazk liči klětu z minimalnym dobytkom 2 350 eurow. Riziko při planowanju su wotwožowanje wopłóčkoweho błóta, staroba techniskich připrawow a stupace energijowe kóšty. „Tele rizika dyrbimy pomjenować. Zdobom pak smy winowaći ze srědkami zlutniwje wobchadźeć“, praji sobudźěłaćer AZV Jan Mikel. Wot wobstejacych kreditow chcedźa klětu 214 000 eurow wotpłaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND