Porokuja pobrachowacu čakarnju

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tři nowe čakanske budki za busowe zastanišća­ Hodźijska gmejna za klětu planuje. Za Nowe Błohašecy tajka předwidźana njeje. Runje tam pak by wona nuznje trěbna była.

Hodźij (CK/SN). W Čornecach a Čěškecach chce Hodźijska gmejna klětu nowu busowu čakarnju natwarić a tu w Spytecach ponowić. Tole předwidźi naćisk hospodarskeho plana, z kotrymž so gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju zaběrachu. Gmejna tak swój zaměr dale wjedźe, po móžnosći w kóždej ze swojich 32 wsow čakansku budku stajić­. „To pak njewoznamjenja, zo kóžde zastanišćo tež třěchu dóstanje“, rozłoži André Laue z techniskeho zarjada gmejny na naprašowanje SN. Dotal maja 31 čakarnjow w 26 wjeskach. „Je twarić a hladać je naš stajny nadawk“, praji sobudźěłaćer zarjadnistwa. Nowe budki płaća zwjetša z gmejnskeje kasy. Za tu w Spytecach dóstanu w zwisku z nowej kolesowanskej šćežku podłu statneje dróhi S 111 přiražku Sakskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND