Krótkopowěsće (08.11.17)

srjeda, 08. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jednohłósnje přećiwo reformje

Podstupim. Braniborske knježerstwo je wčera jednohłósnje wobzamknyło wo­krjesnu reformu njepřewjesć. „Běše to najćeši rozsud mojeje politiskeje karjery“, rjekny braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) po posedźenju knježerstwa. Za rozsud bě trjeba, wotwažować mjez ambicionowanej reformu a wolu, kraj dale hromadźe dźeržeć.

Amazon pyta sobudźěłaćerjow

Waršawa/Poznań. Internetny wikowar tworow Amazon pyta w Pólskej wjace hač 10 000 sobudźěłaćerjow za hodowne wobchodnistwo. Wobmjezowane dźěłowe mocy maja na stejnišćach we Wrócławju, Poznanju, Sosnowiecu a Kołbaskowje dźěłać. Dźěl z nich ma so po hodźoch kaž hižo 9 000 w předewzaću dźěłacych kruće přistajić.

Brunicy so wzdać

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND