Planuja dalši meblowy dom

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). Mjez McDonaldsom a listy rozdźělowanskim centrumom Němskeho pósta při Krakečanskej dróze w Budyšinje chce inwestor nowy meblowy dom natwarić. Za to je wón ležownosć sewjernje Krakečanskeje dróhi na přemysłownišću Budyšin-wuchod kupił. Dotal tule płoninu ratarsce wužiwaja. Tohodla dyrbi so wobtwarjenski plan z lěta 1997 změnić, zo móhli do njeho wosebitu štwórć „wikowanje z meblemi“ zapisać. Jednohłósnje je Budyska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju za to zelenu swěcu dała. Předwidźana je cyłkowna wikowanska płonina 10 000 kwadratnych metrow, z toho 9 200 kwadratnych metrow za předań meblow a dalšich 800 kwadratnych metrow za wudospołnjacy sortiment, kaž na přikład domjace tekstilije, škleńcu a pórclin.

Po wuprajenju Budyskeho zarjadnistwa je městnosć „k měšćanskej a nadregionalnej wobchadnej syći wuběrnje přizamknjena“ a nimo toho ze wšitkimi trěbnymi medijemi wuhotowana. Po twarskim zakoniku je za tajku změnu wobtwarjenskeho plana wobswětowe pruwowanje trěbne. Wudawki za přepytowanje, hač su na potrjechenej płoninje škitane zwěrjata abo rostliny zadomjene, ma inwestor sam zapłaćić. Nimo toho maja so w planowanskim procesu stejišća nošerjow zjawnych zajimow zapřijeć a wobkedźbować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND