Nimaja wotnajerja za hosćenc

póndźela, 13. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (aha/SN). Přichod Worklečanskeho hosćenca „Ke kupowemu hatej“ jako gastronomiske zarjadnišćo njeje hišće zaručeny. Kaž wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) na zašłym posedźenju Worklečanskeje gmejnskeje rady informowaše, staj jemu nowaj wobsedźerjej hosćenca něšto dnjow do toho zdźěliłoj, zo žanoho wotnajerja nimataj. Dotalna zajimča je swoju próstwu cofnyła, hačrunjež staj wobsedźerjej z njej jednać spytałoj.

Předstawy Szczepaniakec bratrow Henryja a Marcusa su, zo by podruž za cyły objekt měła měsačnje 2000 eurow płaćić. Chróšćanaj staj pak tež zwólniwaj k dźělnemu wotnajenju. Tak by delni poschod płaćił 1 250 eurow měsačnje, mjeztym zo by horni ze žurlu za kóžde jednotliwe wužiwanje 250 eurow płaći. Jeli so zajimc pod tymlemi kondicijemi njenamaka, mataj předwidźane, žurlu přetwarić na bydleni, z kotrejuž by kóžde něhdźe 600 eurow podruže płaćiło. Brusk radźićelow a hosći na to skedźbni, zo by so ze žurlu ze 135 městnami zhu­biła dotalna idealna městnosć za kulturne wjerški w gmejnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND