Žiwu pocpulu jako myto dobył

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Felix Bauch z Boranec (nalěwo) a Ali Nebo ze Syriskeje (naprawo) tule šach hrajetaj. Křesćan Sćapan to wobkedźbuje a dawa pokiwy. Foto: Bosćij Handrik Felix Bauch z Boranec (nalěwo) a Ali Nebo ze Syriskeje (naprawo) tule šach hrajetaj. Křesćan Sćapan to wobkedźbuje a dawa pokiwy. Foto: Bosćij Handrik

Dźěći a młodźinu za něšto zahorić, štož njeje z internetom, telewizorom abo z hudźbu zwjazane, njeje dźensniši dźeń docyła tak lochko. To nazhonjeja starši runje tak kaž kubłarki a kubłarjo.

Radwor (BHR/SN). Wot spočatka šulskeho lěta poskića Kamjenjan Křesćan Sćapan na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow kurs za nawuknjenje šacha. Dwójce wob tydźeń zetkawa so wón z wjacorymi zajimcami, zo by jim pomhał sej potajnstwo tejele hry wotkryć. Nimo sposrědkowanja teorije a taktiki pak je jemu tež porjadne nałožowanje serbšćiny w njewšědnym wobłuku wažne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND