Pytaja najsłódnišu chłóšćenku

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacławske wiki traja lětsa wot 1. do 23. decembra

Budyšin (SN/MWj). Wonkownje wot wčerawšeho­ dwanaće metrow wysoka jědla na Budyskim Hłownym torhošću na to pokazuje, zo wotměja so tam, na Bohatej hasy a na Žitnych wikach wot 1. do 23. decembra lětuše Wjacławske wiki, a to 634. raz. Nowe porno zašłym lětam je, zo započnu so wone wšědnje w 11 hodź. a nic kaž hewak hodźinu zašo,­ z čimž je město přećam wiko­warjow wotpowědowało. Něhdźe 90 wikowarjow a gastronomow chce lětsa swoje wudźěłki poskićeć.

Za čas wikow je kulturny běrow města wobšěrny kulturny poskitk zestajał, a tón wopřijima tohorunja serbske dypki. Tak wuhotuje chór Budyšin 2. decembra w 15.30 hodź. na Hłownym torhošću pod nawodom Michała Jancy adwentny koncert, poł hodźiny pozdźišo budźe Wojerowske dźěćatko z přewodźerkomaj na hasach po puću. Wšědnje w 15 hodź. wočini rumpodich z dźěćimi adwentne woknješko, 6. decembra z hortowymi dźěćimi Budyskeje Serbskeje zakładneje šule. Samsny dźeń koncertuja Bošečanscy dujerscy muzikanća. Sobotu, 9. decembra, wuhotuje Židźinski chór pod nawodom Kerstin Liederoweje na Hłownym torhošću adwentny koncert.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND