Při wupisanju busowych linijow serbskosć zanjechali

srjeda, 15. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Hrańcy, Nowoslicach abo tu na kromje Prawoćic su zastanišća hižo dwurěčnje popisane.  Foto: Feliks Haza W Hrańcy, Nowoslicach abo tu na kromje Prawoćic su zastanišća hižo dwurěčnje popisane. Foto: Feliks Haza

Budyšin (SN/at). Z wupisanjom po cyłej Europje chce Budyski wokrjes k 1. januarej 2019 busowe linije na swojim teritoriju znowa rozdawać. We wudospołnjacymaj dokumentomaj za los 1, wobłuk zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON), kaž tež za los 2, wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), njejsu nastupajo posłužby w serbskej rěči žane wuměnjenja podate. Nastawa zaćišć, zo njejsu zamołwići w Budyskim krajnoradnym zarjedźe płaćiwe dokumenty, kaž su to sakska wustawa, serbski zakoń abo wustawki wo zachowanju, spěchowanju a dalewuwiću serbskeje rěče a kultury Budyskeho wo­krjesa, při zestajenju wudospołnjaceju dokumentow za losaj 1 a 2 scyła wobkedźbowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND