Při wupisanju busowych linijow serbskosć zanjechali

srjeda, 15. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Hrańcy, Nowoslicach abo tu na kromje Prawoćic su zastanišća hižo dwurěčnje popisane.  Foto: Feliks Haza W Hrańcy, Nowoslicach abo tu na kromje Prawoćic su zastanišća hižo dwurěčnje popisane. Foto: Feliks Haza

Budyšin (SN/at). Z wupisanjom po cyłej Europje chce Budyski wokrjes k 1. januarej 2019 busowe linije na swojim teritoriju znowa rozdawać. We wudospołnjacymaj dokumentomaj za los 1, wobłuk zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON), kaž tež za los 2, wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), njejsu nastupajo posłužby w serbskej rěči žane wuměnjenja podate. Nastawa zaćišć, zo njejsu zamołwići w Budyskim krajnoradnym zarjedźe płaćiwe dokumenty, kaž su to sakska wustawa, serbski zakoń abo wustawki wo zachowanju, spěchowanju a dalewuwiću serbskeje rěče a kultury Budyskeho wo­krjesa, při zestajenju wudospołnjaceju dokumentow za losaj 1 a 2 scyła wobkedźbowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND