Přizamknu nowe twarnišća

srjeda, 15. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarski plan 2018 zaměroweho zwjazka za wopłóčki jasny

Porchow (AK/SN). Swojej wjesnej syći w Sernjanach a Porchowje chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) klětu rozšěrić. Tole předwidźi hospodarski plan, kotryž su zastupjerjo sobustawskich gmejnow wčera jednohłósnje wobzamknyli. W Sernjanach přizamknu na kromje wsy do směra na Róžant 16 twarskich ležownosćow. Za to předwidźa klětu 100 000 eurow. Z toho financuja­ 25 000 eurow z přinoškow twarcow a 75 000 eurow z kreditow.

W Porchowje ma so w štyrjoch etapach dohromady 52 ležownosćow w dwěmaj nowotwarskimaj štwórćomaj přizamknyć. Tole ma dohromady něhdźe 300 000 eurow płaćić. Zwoprawdźić chcedźa tónle projekt w času wot klětušeho hač do lěta 2020.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND