Serbske naprawy zapřijate

póndźela, 20. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Čile diskutowachu Wojerowčenjo tele dny na předstajenju brošurki, w kotrejž je program města za přichod zapisany.  Foto: Andreas Kirschke Čile diskutowachu Wojerowčenjo tele dny na předstajenju brošurki, w kotrejž je program města za přichod zapisany. Foto: Andreas Kirschke

Směrodajny program za město w brošurce předstajeny

Wojerecy (AK/SN). Ze 74 naprawami chce město Wojerecy swój program přichoda zwoprawdźić. Jeho hesło rěka „Směrodajny program Wojerecy 2030 – za solidarne, sebjewědome, swětej wotewrjene ródne město“. „Trjebamy społnomócnjeneho, kiž wšitke hospodarske, pjenježne a čestnohamtske iniciatiwy zwjazuje“, pominaše předsyda susod­skeho pomocneho towarstwa Reinhard Mäding tele dny na předstajenju bro­šurki, w kotrejž je program zapisany.

Jednotliwe naprawy měrja so na wobłuki socialne, strowotnistwo, seniorojo, klima a wobswět. Mjez druhim chcedźa analyzować městnosće pěstowarnjow w měsće a wokolinje. Za to je 22 000 eurow předwidźanych. Zaměr je wšitke zarjadnišća zachować, zo bychu starši po móžnosći krótke puće k nim měli.

Wotstronić wšitke zadźěwki w měsće je jedyn wotpohlad měšćanskeje přirady zbrašenych. Jeje předsydka Evelin Graf sej přeje, zo móžeš z jězbnym stołom wot dwórnišća přez stare a nowe město hač do klinikuma jěć. Jako jednu z naprawow bydlenjotwarska towaršnosć planuje, garaže za rolatory a jězbne stoły při bydlenskich domach zaměstnić. Za to chcedźa lětnje 5 000 eurow wudać.

W programje su tež naprawy zapřijate, kak serbsku rěč hajić a zachować. Dospołnje ponowić chcedźa we Wojerecach nadróžne taflički, za čož planuja 140 000 eurow. „Z nowymi tafličkami maja so zmylki wotstronić a dotal pobrachowace serbske pomjenowanja wudospołnić. Tež na wuznamne wosobiny ma so skedźbnić“, rěka we wopisanju koncepta. Zakładna šula „Handrij Zejler“ při Worjole ma do dotalneje wyšeje šule „Na kromje města“ přećahnyć. Za to planuja milion eurow. Tam ma so dwurěčna wučba po koncepće 2plus dale wjesć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND