Tež w delnjołužiskim energijowym kraju na kromje Błótow móže ... poručenje

pjatk, 24. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tež w delnjołužiskim energijowym kraju na kromje Błótow móže nowemberski wječor rjany być. Naš fotograf je mjez Gólbinom a Wjerbnom chowanje słónca zapopadnył, z wětrnikami a milinowodom. W pózdnjej nazymje, hdźež ličiš poprawom skerje z młu, so přiroda jara rědko na tak imponowace wašnje předstaja. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND