při twarnišću

pjatk, 24. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šef tankownjow Liebenauskeje agrarneje tzwr tankownjow Mario Berndt dyrbi ze swojimi sobudźěłaćerjemi tankownje w Pančičach-Kukowje tuchwilu njelochke časy přetrać.  Foto:  Marian Wjeńka Šef tankownjow Liebenauskeje agrarneje tzwr tankownjow Mario Berndt dyrbi ze swojimi sobudźěłaćerjemi tankownje w Pančičach-Kukowje tuchwilu njelochke časy přetrać. Foto: Marian Wjeńka
Žiwy być
Wšědnje hač do 3 000 litrow mjenje

Nowy móst nad Klóšterskej wodu a wutwar statneje dróhi S 100 w Pančicach-Kukowje stej tuchwilu z wotstawkom najwjetše nadróžne twarnišćo w dwurěčnych gmejnach. Z tejle seriju twarnišćo přewodźamy a wobswětlamy starosće tamnišich wobydlerjow.

Do wobšěrneje infrastruktury w Pančicach-Kukowje słuša tankownja na kromje wsy. Runje tak kaž tamni přemysłownicy a rjemjeslnicy je tež wona wot wulkeho twarnišća za nowy móst nad Klóšterskej wodu potrjechena. Tankownja je jedna z třoch, kotrež wobhospodarja Liebenauska agrarna towaršnosć tankownjow. Kaž šef tankownjow Mario Berndt zdźěli, maja wot meje něhdźe třećinu mjenje wobrota. „Spočatnje běchmy z hišće wjetšim minusom ličili, ale tež tak je hižo zlě dosć.“

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND