Młodostni dóstawaja dohlad do dźěła rangera

pjatk, 24. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Bjedrichecy (AK/SN). Felix Höhne lubuje přirodu. 14lětny šuler Wyšeje šule Łaz angažuje so w dźěłowym zjednoćenstwje „Młodźi rangerojo“, kotruž maja wot zašłeho šulskeho lěta w Bjedrichečanskej přirodoškitnej staciji. Wona je w nošer- stwje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Naprawu spěchuje tež cyłoněmski projekt Europark. „Chcemy zajimcow wobstajnje wjazać“, rjekny Lorenz Richter, kiž je tři lěta ranger w rezerwaće. Jeho kolega Herbert Schnabel bě to namjetował, zo bychu tak bywše dźěłowe zjednoćenstwo w Bjedrichečanskej staciji zaso wožiwili. „Młodostni móža so tak ze skutkowanjom rangera zeznajomić, nas při dźěle přewodźeć a dokładny dohlad dóstać“, Schnabel rozłožuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND