Młodostni dóstawaja dohlad do dźěła rangera

pjatk, 24. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Bjedrichecy (AK/SN). Felix Höhne lubuje přirodu. 14lětny šuler Wyšeje šule Łaz angažuje so w dźěłowym zjednoćenstwje „Młodźi rangerojo“, kotruž maja wot zašłeho šulskeho lěta w Bjedrichečanskej přirodoškitnej staciji. Wona je w nošer- stwje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Naprawu spěchuje tež cyłoněmski projekt Europark. „Chcemy zajimcow wobstajnje wjazać“, rjekny Lorenz Richter, kiž je tři lěta ranger w rezerwaće. Jeho kolega Herbert Schnabel bě to namjetował, zo bychu tak bywše dźěłowe zjednoćenstwo w Bjedrichečanskej staciji zaso wožiwili. „Młodostni móža so tak ze skutkowanjom rangera zeznajomić, nas při dźěle přewodźeć a dokładny dohlad dóstać“, Schnabel rozłožuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND