Młodostni dóstawaja dohlad do dźěła rangera

pjatk, 24. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Bjedrichecy (AK/SN). Felix Höhne lubuje přirodu. 14lětny šuler Wyšeje šule Łaz angažuje so w dźěłowym zjednoćenstwje „Młodźi rangerojo“, kotruž maja wot zašłeho šulskeho lěta w Bjedrichečanskej přirodoškitnej staciji. Wona je w nošer- stwje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Naprawu spěchuje tež cyłoněmski projekt Europark. „Chcemy zajimcow wobstajnje wjazać“, rjekny Lorenz Richter, kiž je tři lěta ranger w rezerwaće. Jeho kolega Herbert Schnabel bě to namjetował, zo bychu tak bywše dźěłowe zjednoćenstwo w Bjedrichečanskej staciji zaso wožiwili. „Młodostni móža so tak ze skutkowanjom rangera zeznajomić, nas při dźěle přewodźeć a dokładny dohlad dóstać“, Schnabel rozłožuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND