Jubilej wjeršk wobornikow był

srjeda, 29. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pětrej Jeńce a Pětrej Racheli gratulowaše k jeju počesćenju za 60lětne skutkowanje w dobrowólnej wohnjowej woborje mjez druhim nawoda Smjerdźečanskeje wo hnjoweje wobory Norbert Róbl (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Pětrej Jeńce a Pětrej Racheli gratulowaše k jeju počesćenju za 60lětne skutkowanje w dobrowólnej wohnjowej woborje mjez druhim nawoda Smjerdźečanskeje wo hnjoweje wobory Norbert Róbl (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Žurla Smjerdźečanskeho kulturneho domu bě minjenu sobotu wječor derje wobsadźena, jako witaše tam nawoda wjesneje wohnjoweje wobory Norbert Róbl kameradow na lětnu hłownu zhromadźiznu.

Smjerdźaca (aha/SN). Zhladujo na nachilace so lěto, w kotrymž swjećeše wobora 60. róčnicu załoženja, naliči Norbert Róbl aktiwity tučasnje 23 aktiwnych kaž tež podpěru a radu 15 čestnohamtskich čłonow. Trójce su Smjerdźečanskich ka­meradow w běhu lěta alarmowali, a to dwójce, zo bychu škody přez wichor kónc oktobra zrumowali, a w februaru wuchowachu woni ptački podhlada ptačeje gripy­ dla. Dohromady su 1 200 słužbnych hodźin wukonjeli. Wobdźělejo so na dohromady jědnaće hašenskich wubědźowanjach wobsadźichu jónu prěnje a štyri razy druhe městno, štož swědči wo dobrym stawje wukubłanja. Róbl wuzběhny zasadźenje wšitkich kameradow při přewjedźenju wulkeho wjerška, 60lětneho wobstaća wobory kónc junija. Wo tym wobhladachu sej nahraty wi­dejofilm.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND