Jubilej wjeršk wobornikow był

srjeda, 29. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pětrej Jeńce a Pětrej Racheli gratulowaše k jeju počesćenju za 60lětne skutkowanje w dobrowólnej wohnjowej woborje mjez druhim nawoda Smjerdźečanskeje wo hnjoweje wobory Norbert Róbl (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Pětrej Jeńce a Pětrej Racheli gratulowaše k jeju počesćenju za 60lětne skutkowanje w dobrowólnej wohnjowej woborje mjez druhim nawoda Smjerdźečanskeje wo hnjoweje wobory Norbert Róbl (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Žurla Smjerdźečanskeho kulturneho domu bě minjenu sobotu wječor derje wobsadźena, jako witaše tam nawoda wjesneje wohnjoweje wobory Norbert Róbl kameradow na lětnu hłownu zhromadźiznu.

Smjerdźaca (aha/SN). Zhladujo na nachilace so lěto, w kotrymž swjećeše wobora 60. róčnicu załoženja, naliči Norbert Róbl aktiwity tučasnje 23 aktiwnych kaž tež podpěru a radu 15 čestnohamtskich čłonow. Trójce su Smjerdźečanskich ka­meradow w běhu lěta alarmowali, a to dwójce, zo bychu škody přez wichor kónc oktobra zrumowali, a w februaru wuchowachu woni ptački podhlada ptačeje gripy­ dla. Dohromady su 1 200 słužbnych hodźin wukonjeli. Wobdźělejo so na dohromady jědnaće hašenskich wubědźowanjach wobsadźichu jónu prěnje a štyri razy druhe městno, štož swědči wo dobrym stawje wukubłanja. Róbl wuzběhny zasadźenje wšitkich kameradow při přewjedźenju wulkeho wjerška, 60lětneho wobstaća wobory kónc junija. Wo tym wobhladachu sej nahraty wi­dejofilm.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND