Na zymu přihotowani poručenje

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zymska słužba Budyskeho wokrjesa kaž tež komuny su na zymu ze zasněženymi a zawětymi dróhami a komunalnymi pućemi přihotowane, za čož su wotpowědny plan zestajeli.

Budyšin (SN/mwe/JaW). Šěsć nadróžnych mištrownjow Budyskeho wokrjesa je za zymsku słužbu na dohromady 1 649 kilometrach dróhow w Budyskim wokrjesu zamołwitych. Rozrjadowana je tale čara na 239 kilometrow zwjazkowych, 612 kilometrow statnych a 798 kilometrow wokrjesnych dróhow. Za zawěsćenje zymskeje słužby maja mištrownje dwanaće nakładnych awtow, dwanaće Unimogow kaž tež pjeć Multicarow k dispoziciji. Wšitke jězdźidła su ze sypanskej připrawu a sněhowym płuhom wuhotowane. Za rumowanje wějeńcow ma kóžda mištrownja sněhowy mjetak a sněhowu frezu. Přidatnje je wokrjes z wozydłownistwami zymske słužbne zrěčenja za podpěru při zymskej słužbje wujednał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND