Na zymu přihotowani poručenje

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zymska słužba Budyskeho wokrjesa kaž tež komuny su na zymu ze zasněženymi a zawětymi dróhami a komunalnymi pućemi přihotowane, za čož su wotpowědny plan zestajeli.

Budyšin (SN/mwe/JaW). Šěsć nadróžnych mištrownjow Budyskeho wokrjesa je za zymsku słužbu na dohromady 1 649 kilometrach dróhow w Budyskim wokrjesu zamołwitych. Rozrjadowana je tale čara na 239 kilometrow zwjazkowych, 612 kilometrow statnych a 798 kilometrow wokrjesnych dróhow. Za zawěsćenje zymskeje słužby maja mištrownje dwanaće nakładnych awtow, dwanaće Unimogow kaž tež pjeć Multicarow k dispoziciji. Wšitke jězdźidła su ze sypanskej připrawu a sněhowym płuhom wuhotowane. Za rumowanje wějeńcow ma kóžda mištrownja sněhowy mjetak a sněhowu frezu. Přidatnje je wokrjes z wozydłownistwami zymske słužbne zrěčenja za podpěru při zymskej słužbje wujednał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND