Bariki w hodownej wustajeńcy

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Helga Janke a Edith Kraus (wotlěwa) stej we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja hodownu wustajeńcu wo barikach sobu natwariłoj.  Foto: Andreas Kirschke Helga Janke a Edith Kraus (wotlěwa) stej we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja hodownu wustajeńcu wo barikach sobu natwariłoj. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Ćmowy barik ze swětłymaj wušomaj dobroćiwje hlada. Na klinje ma darik. „Wón ma hišće prawu drjewjanu wołmu w brjuše. Mi je so wón wot prěnjeho wokomika lubił“, praji Helga Janke z Běłeho Chołmca wo teddyju we witrinje. Bywša wučerka na zakładnej šuli hižo wjele lět teddyje zběra. K hodownej wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja, kotruž njedźelu, 3. decembra, w 14.30 hodź. wotewru, Helga Janke z 80 (!) požčonkami přinošuje. Tež Anke Sonntag z Wojerec přehladku z dźělom swojeje zběrki podpěruje. Dohromady 300 plyšowych teddyjow, nimale 40 pohladnicow a něhdźe sto dalšich eksponatow budźe w Domje Zejlerja a Smolerja widźeć.

„Wšitkim podpěraćelam so wutrobnje dźakujemy“, praji sobuorganizatorka Edith Kraus z předsydstwa spěchowanskeho towarstwa. Hromadźe z Helgu Janke,­ Gabrielu Trentzsch a Andreasom Löpku je wona wustajeńcu natwariła, mjez druhim bariki na sankach, z pućowanskim wačokom a w mnohich dalšich situacijach. „Ćežko na spočatku bě, zo dyrbjachmy wuběrać. Najprjedy smy witriny wuhotowali, poněčim so jedna ideja po druhej přidruži“, Edith Kraus powěda. Pokazka ma budźić dopomnjenki na swójske dźěćatstwo a ma k zběranju a darowanju pohnuć. „Po nazhonjenjach zašłych lět je hodowna wustajeńca ta z najwjace wopytowarjemi. Runje z njej docpěwamy šěroki publikum“, rjekny předsyda spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider. Zdobom je wona wukónc lětušich měsačnych zarjadowanjow w Domje Zejlerja a Smolerja.

17 barikow w hodownej wustajeńcy pochadźa ze zběrki Gabriele Trentzsch z Hórnikec. Jeje paleta saha wot teddyja, kiž je wulki kaž čłowjek, hač k jenož dwaj centimetraj móličkemu eksemplarej.

Po njedźelnym wotewrjenju budźe přehladka teddyjow we Łazu hač do kónca januara přistupna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND