Wšitko trjeba swój porjad

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Domowe čisła a wohnjowa wobora gmejnskich radźićelow zaběrali

Njebjelčicy (JK/SN). Hačrunjež maja w Nje­bjelčanskej gmejnje wustawki, w kotrychž je zapisane, kak maja so přirjadować a rozdźělić domowe čisła, dyrbjachu so tamniši gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju hišće raz z nowymi wustawkami zaběrać. Pozadki nowych, za wšitke gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe płaćiwych wustawkow rozjasni předsyda zwjazka Měrko Domaška. Jasne přirjadowanje domowych­ čisłow k separatnym bydlenjam a domam na ležownosćach pomha zaručić spěšnu orientaciju za pomocne institucije kaž lěkarjow, policiju a wo­hnjowu woboru. Nimo toho wolóži wone dźěło twarskeho a wobydlerskeho zarjada zwjazka. Na mnohich městnach praktikowane hospodarjenje wjacorych domjacnosćow pod jednym čisłom z wotpohladom, lutować wudawki za wotpadki abo wopłóčki, njejsu legalne. W někotrych tajkich padach wjedźechu po sło­- wach Domaški rozestajenja mjez zwjazkom a wobydlerjemi samo hač na sudnistwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND